Servet YALÇIN
Servet YALÇIN
Yazar
Yazarın Makaleleri
Hayâtımızı ve Rızkımızı Bereketlendiren 10 Şey
1- ALLAH'TAN GEREĞİ GİBİ SAKINMAK (TAKVÂ) VE EN GÜZEL ŞEKİLDE TEVEKKÜL 'Eğer, o memleketlerin halkları îmân etseler ve Allâh'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler (in kapılarını)...
İki Âyetin Muhteşem Uyumu: İNSAN VE TABİAT
Âyet'Bir şeyin ve bir amacın mevcûdiyetini gösteren alâmet”tir. Buna bağlı olarak'açık alâmet, delil, ibret, işâret”gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de Allâh'ın varlığını ispât etmeyi...
Tükenen Sermayemize Ah Keşke Demeden
Adamın birisi Sıcak bir mevsimde Pazar yerinde ekmekparası kazanmak için buz satarmış. Sıcakta eriyen buzu bir an önce tüketmekiçin de; avazı çıktığı kadar bağırırmış: 'Sermayesi tükenen adama yardımcıolun.” Oradan geçen bir...
NESİL(IRZ) GÜVENLİĞİ
İnsanlar eşrefi mahlukat olarak yaratılmışlardır.Bu üstünlüğü ve bu yüceliği devam ettirebilmek için kainatta ne varsa hepsi insan için yaratılmıştır. İnsanın emrine amade edilmiştir. Ta ki insan yaratılış gayesini,kulluğu yerine...
Fedake Ebi Ve Ümmi Ve Nefsi Ya Rasulallah
Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim, Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim. (A.Ulvi KURUCU) Peygamberler Allah tarafından insanların kurtuluşu için gönderilen kimselerdir. Bütün peygamberler insanlar kurtulsun diye gayret etmişlerdir....
Hak ve Haklının Yanında Yer Almak
Allâhu Teâlâ'nın isimlerinden biri. Kur'ân-ı Kerim, yakîn, sâbit ve şüphe olmayan şey. Hüküm, fasıl ve kaza olunmuş iş, adâlet, İslâm, mal, mülk, vâcip, sâdık, lâyık, yaraşır, şans ve hisse. Çoğulu; hukuk ve hıkâk'tır....
İslama Göre Akıl Güvenliği :
Sözlükte mastar olarak 'menetmek,engellemek,alıkoymak,bağlamak” gibi anlamlara gelen akıl kelimesi,felsefe ve mantık terimi olarak 'varlığın hakikatini idrak eden,maddi olmayan fakat maddeye tesir eden basit bir cevher. Maddeden şekilleri...
Bizim Hicretimiz Neden ve Nereye???
Sözlükte 'terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” anlamına gelen hecr (hicrân) mastarından isim olan hicret 'kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir; ancak kelime daha çok 'bir...
Benim Kurbanım Senin Kurbanını Döver! Ya Teslimiyetim!?
Sadece belli günlerde ve belli bir niyetle kesilen hayvana kurban denir. Yani Kurban bayramının ilk üç günü(Şafilere göre dördüncü günü de olur) kurban niyetiyle yani sadece Allah için boğazlanan hayvan kurban ismini alır. Yoksa Arapçada...
Kuran'a Göre Anne ve Babanın Çocukla İletişimi
İçinde yaşadığımız asrın berber getirdiği en önemli konulardan bir tanesi de çocuklarımızın eğitimidir.Çocukların eğitimi, çocuğu yetiştirme ya da yetiştirememe her anne babanın korkulu rüyası haline gelmiştir.Çünkü çocuklarımızın...
Çocuklarımızı Yarına Hazırlamak
Hastalığa sebep olan etkenler giderilip, çürümeye yol açan bakteriler izale edilirken yüksek basınç , ısı ve ışınlamadan istifade edilmektedir. Bitkilerin genetik şifrelerinde, 'DNA” larında hastalığa sebep olan unsurlar iyileştirilmektedir....
Amellerde İhlas ve Samimiyet
Allahımızın bize verdiği en büyük nimetlerin başında gelen ve yeri kalbimiz olan imanımızın organlarımızla dışa yansımasına amel denir. Bu amellerimizin bazılarını dışarı yansıtmayı İmanımız bize zorunlu kılar. Farzlar bu sınıfa...
Tesettürde Ölçü Ne Olmalı?
Sözlükte örtünmek, kuşanmak, başkaları ile kendisi arasına perde koymak, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek anlamlarındaki tesettür, terim olarak 'ilgilerive ölçüleri dinen belirlenmiş örtünme yükümlülüğünü”ifade eder....
Ölümün Düşündürdükleri
İçinde yaşadığımız kâinatta ne varsa en küçüğünden en büyüğüne kadar hiç bir şey amaçsız, gayesiz ve boş yere yaratılmamıştır. Her şey ama her şey belli bir plana, programa göre yaratılmıştır. Kâinattaki bütün mevcudat,...