Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığına Dikkat!
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığının uy­gu­la­ma esas­la­rı­na iliş­kin Teb­liğ, 01 Nisan 2015 tarih­li Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lanmıştır.

Buna göre; temizlik, yemek, ütü yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılması halinde bu çalışmaların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun ek 9’uncu maddesi ile getirilen düzenleme, ay için­de 10 gün­den az ça­lı­şan­lar ile 10 gün ve da­ha faz­la ça­lı­şan­lar için fark­lı uy­gu­la­ma­lar içe­rmektedir.

Ev hizmetlerinde ay için­de 10 gün ve da­ha faz­la ça­lı­şan­la­rın bil­di­rim­le­ri ça­lış­tı­ran ve ça­lı­şa­nın bir­lik­te im­za­la­ya­cak­la­rı “Ev Hiz­met­le­rin­de 10 Gün ve Da­ha Faz­la Ça­lış­tı­rı­la­cak­la­ra İliş­kin Form ” ile ça­lış­ma­nın geç­ti­ği ayın so­nu­na ka­dar il­gi­li SGK İl Mü­dür­lü­ğü ve­ya Sos­yal Gü­ven­lik Mer­ke­zi­’ne ya­pı­la­cak.  Bil­dir­ge­nin ya­sal sü­re için­de ve­ril­me­me­si ha­lin­de as­ga­ri üc­ret tu­ta­rın­da, geç ve­ril­me­si ha­lin­de ise si­gor­ta­lı ça­lış­tı­rı­lan her ay için as­ga­ri üc­re­tin beş­te bi­ri tu­ta­rın­da ida­ri pa­ra ce­za­sı uygulanacak.
Bil­di­rim­de be­yan edi­len hu­sus­lar­da her­han­gi bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğı sü­re­ce ye­ni bil­di­rim ya­pıl­ma­ya­cak. Bu sigortalılar hakkında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası hükümleri uygulanacaktır. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişi işverenler, belirtilen şartları sağlamaları halinde ilgili kanunlarda öngörülen sigorta prim teşviklerinden yararlanabilecek. Ayrıca 10 gün ve daha fazla süreyle yabancı uyruklu sigortalılar da çalıştırılabilecek.

Ev hizmetlerinde Ay için­de 10 gün­den az ça­lı­şan­la­rın bil­di­rim­le­ri ise ça­lış­tı­ran ve çalışanın bir­lik­te im­za­la­ya­cak­la­rı “Ev Hiz­met­le­rin­de 10 Gün­den Az Ça­lış­tı­rı­la­cak­la­ra İliş­kin Form” ile ça­lış­ma­nın geç­ti­ği ayın so­nu­na ka­dar il­gi­li SGK İl Mü­dür­lü­ğü ve­ya Sos­yal Güvenlik Mer­ke­zi­ne ya­pı­la­cak, ça­lış­tı­rı­lan ki­şi­nin de­ğiş­me­me­si ve 10 gün­den az ça­lış­ma­nın iz­le­yen ay­lar­da da de­vam et­me­si ve bu du­ru­mun For­m’­da be­lir­til­me­si ha­lin­de her ay için ayrıca bildirim ya­pıl­ma­ya­cak.

Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar, 10 güne kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmayacak, sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında (ha­zi­ran so­nu­na ka­dar 80 ku­ruş)  iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecekler. Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi de istenmeyecek. 10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecek, 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecek.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlara otomatik olarak 30 günlük uzun vade primi oluşturulacaktır. Sigortalılar bu primi öderse hem emeklilik için prim ödenmiş olacak hem de genel sağlık sigortasından yararlanacaktır. Sigortalıların uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenebilmesi için ev hizmetlerinde aynı ya da
 
farklı çalıştıran yanında en az bir gün, en fazla 9 gün süre ile çalışması yeterli olacaktır. Uzun vade primi ödenmezse kayıt kapatılacak ve herhangi bir borç oluşmayacaktır. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar, diğer statüler ya da bakmakla yükümlü kişi olmaları nedeniyle genel sağlık sigortalısı olmaları durumunda önceki kapsamdan sağlık yardımlarından yararlanacaktır. Başka bir yerde sigortalı çalışanlar, kendi işyeri olanlar, emekli olanlar ev hizmetlerinde 10 günden az çalışabilir. Bu durumda  gelir-aylık alanların aylıkları kesilmez.

Prim­ler, ban­ka ara­cı­lı­ğıy­la öde­ne­bi­le­ce­ği gi­bi, SGK’­nın in­ter­net si­te­sin­den de kre­di kar­tı ve­ya ban­ka kar­tıy­la öde­ne­bi­le­cek. Sigortalılar bir veya birden fazla işveren yanında çalışabildiklerinden, 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetinde çalışan sigortalılar, aynı anda bir veya birden fazla işveren yanında sigortalı olabilecek. Çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az olanlar, kalan süreler için isteğe bağlı sigortalı olabilecek. Öte yandan 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulunanların, ay içindeki çalışmalarının toplamının 30 günden az olması halinde kalan süreler, talepte bulunulması halinde borçlanılabilecek.

Yaşlılık ve emekli aylığı alan sigortalılar ise ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılabilecek. Yaşlılık aylığı alanların, yapılacak müracaatlarda sigortalıların sosyal güvenlik destek primine ya da tüm sigorta kollarına tabi olup olmayacaklarını tercih etmeleri gerekecek. Emekli aylığı, yaşlılık ve adi malullük aylığı alanların çalışmaları halinde, bunları çalıştıran işverenlerce sosyal güvenlik destek primi ödenecek. Sürekli iş göremezlik geliri alanların, ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışmaları halinde bağlanan gelir kesilmeyecek. Ancak:  malullük aylığı alanların çalışması halinde bağlanan malullük aylığı kesilecektir.

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve ileride oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi açısından bu basın duyurusunun yayımlanması önem arz etmektedir.

                                               
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Yandex.Metrika counter --> /Yandex.Metrika counter -->